Samtalsterapi/Coach i Linköping

Jag vill sprida en kunskap om  välmående  och att det redan finns inom dig. Detta gör jag som coach genom samtalsterapi och parterapi.

Jag vill inspirera dig till att göra en förändring och personlig utveckling. Vårat möte behöver inte starta med att du mår dåligt utan enbart viljan att bli en bättre version av dig själv.

Mål med samtalsterapi, coachning och parterapi:

  • Skapa en känsla av välbefinnande och balans i livet.
  • Definiera vad som är viktigt för just dig och vad du vill
  • Diskutera verktyg och strategier för att du ska nå dina mål eller få en mer hanterbar vardag
  • Hjälpa dig att ta tillbaka makten och ansvaret över ditt liv
  • Skapa din nya verklighet

A relaxed mind is a creative mind